BIM7AA
er et frivilligt samarbejde mellem 7 arkitektvirksomheder i Danmark. BIM7AA har til formål at udvikle og løbende optimere fælles BIM-værktøjer,
-metoder og -processer med fokus på det tværfaglige samarbejde.

BIM7AA's publikationer er funderet i den betydelige IKT- og projekterings-erfaring, som BIM7AA's medlemsvirksomheder besidder.

På denne hjemmeside vil BIM7AA's publikationer løbende blive udgivet.

Publikationer
BIMTypeCode / BIM7AA Typekodning
BIMTypeCode / BIM7AA - BIM Detaljering og Ansvar (BDA)
BIM7AA Egenskaber
BIM7AA Vejledning Konsistens- og Kollisionskontrol
Bygningsdelsspecifikationer fra DiKon, BIM7AA og Molio

Kontakt
mail@bim7aa.dk

Dansk     English    
BIM7AA kan ikke holdes ansvarlig for, hvordan brugeren af BIM7AA's publikationer disponerer anvendelsen af disse

mail@bim7aa.dk - Europaplads 2, 11. sal, 8000 Aarhus C